1930-talet. Ivar Lo-Johansson riktar svidande kritik mot statarsystemet, som slutligen avskaffas 1945.

Sen går det några år.

2007. Åsa Linderborg tilldelas Ivar Lo-priset.

Annonser