Om man från betraktandet av världsförloppet i det stora hela och i synnerhet från åskådandet av människogenerationernas snabba succession samt deras efemära skentillvaro vänder sig till det mänskliga livets detaljer, sådana komedien ger dem, så kan intrycket jämföras med det man erhåller, då man genom mikroskopet iakttar en av infusionsdjur vimlande droppe eller en annars osynlig liten klump ostmask, där de små djurens ivriga verksamhet kommer oss att le. Ty en stor och allvarlig aktivitet i minsta rymd liksom ock på minimum av tid verkar alltid komiskt.

Ur ”Bidrag till läran om tillvarons intighet” från Parerga och Paralipomena. Tugga den här meningen några gånger. Smält den långsamt.

Annonser