En konversation mellan Bertrand Russell och Kurt Gödel.

Hahaha!

Annonser