Hm. Försvaret ska anställa soldater till högvaktstjänstgöring över jul och nyår. Av den anledningen har de brevledes vädjat till mina rojalistiska pliktkänslor. Där går de såklart bet. Men de vädjar också till andra drivkrafter som är nog så viktiga för en student med prekära pekuniära problem. Mina damer och herrar, jag pratar om pengar.

Är det värt att bitcha för försvaret i en månad för tjugo kalla?

Annonser