Jag måste förklara varför det står som det står under bloggens namn. Skratta inte nu. Det är från en dikt som jag skrev för några år sedan.

var väg synes mig
för vandring,
väl värd att vandra
varligt fram

enär var väg är beströdd
av bär med ljuva namn

frukta var väg
vars färd för
från salig fröjd
till bugad sorg

men fröjdas för
de stunder av sällhet, av vilka
vår väg är beströdd
varthän vägen än för

enär var väg är beströdd
av bär med ljuva namn

Annonser